Una clau mestra és gairebé una clau màgica. Aquesta serveix per donar comoditat a l’usuari ja que aquest solament necessita una clau per obrir totes les portes a les que tingui accés. Pas a pas et permetrà compartir aquesta clau, gairebé màgica, amb qui tu vulguis.

Aquests tipus de claus s’utilitzen sobretot en els edificis o instal·lacions a les que tinguin accés varies persones amb zones d’utilització comunes i àrees restringides com:

-          Comunitat de veïns                    -          Escoles i instituts

-          Fàbriques                                   -          Poliesportius

-          Comerços                                   -          Edificis públics

-          Hospitals                                    -          etc.